Voor informatie, prijsopgave en uitvoering klik op Novatube.nl

Het begint vaak met wat geborrel en getik in de cv leidingen en radiatoren. Deze geluiden wijzen op de aanwezigheid van lucht in het installatiewater. De minuscule luchtbelletjes verzamelen zich in het bovenste gedeelte van de radiatoren. Een probleem dat optreedt door lucht in de leidingen, is corrosie die vervolgens weer zorgt voor verstoppingen. Hierdoor wordt de circulatie van het verwarmingswater bemoeilijkt. Ook de circulatiepomp heeft te lijden van de aanwezigheid van lucht en verontreiniging in het rondgepompte cv water. Luchtbellen, maar ook in het water opgeloste lucht, reduceren de opvoerhoogte van de recirculatiepomp. Vuil in de vorm van fijne roestdeeltjes en magnetiet kunnen in de lagers van de pomp lopen en de rotor blokkeren. Door afzetting van kalksteen of viezigheid in de ketel wordt het rendement negatief beïnvloed en zijn radiatorkranen nauwelijks of helemaal niet meer in beweging te krijgen. Kortom, veel ellende en weinig comfort. Lucht in het verwarmingssysteem kan optreden door lekkage, vullen en ook door diffusie. Bij diffusie is de materiaalkeuze van belang. Bij traditionele verwarmingsinstallaties, uitgevoerd met gelaste of gefitte, dikwandige stalen buizen, treedt het probleem zelden op. Maar in de woningbouw zijn deze leidingen in onbruik geraakt. ln het merendeel van de verwarmingsinstallaties in nieuwbouwwoningen worden verwarmingsleidingen in de vloeren weggewerkt. Meestal kunststofleidingen, al dan niet in een mantelbuis. Diffusiedicht ln het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn zowel in de Nederlandse nieuwbouw als bij de renovatie massaal cv leidingen in vloeren gestort.

Daarbij zijn niet zelden kunststofleidingen gebruikt die niet volledig diffusiedicht bleken. Achteraf bezien is het makkelijk de schuld bij de fabrikanten te Ieggen, omdat ze een inferieur product in de markt zouden hebben gezet. Maar de geschiedenis pleit de aanbieders ook enigszins vrij. De techniek om kunststofleidingen te vervaardigen was pakweg dertig jaar geleden nog niet zo goed doorontwikkeld als tegenwoordig.

Met
de oudere generatie cv-ketels kon het probleem lang blijven bestaan. Radiatorkranen gingen er wat armoedig uitzien en raakten vastgeroest, maar de radiatoren werden toch wel warm. En door het binnengedrongen zuurstof in de leidingen zag het vuil kans zich in vooral de koppelingen te verzamelen, de installatie bleef gewoon functioneren. Vervelender werd het wanneer de ketel aan vervanging toe was en de eigenaar graag wilde overstappen op een geavanceerde, modulerende ketel. Op zo'n moment blijkt ineens hoezeer een goede doorstroming van het leidingsysteem essentieel is voor een goede werking van de installatie. Dan zit er weinig anders op dan het hele leidingsysteem te vervangen. ln woningen waarbij de kunststofleidingen direct in de vloer zijn gestort, is er geen andere optie dan de oude leidingen laten liggen en nieuwe, dunwandige stalen leidingen in het zicht aanbrengen. Die groep bewoners of eigenaren is slecht al want het is een hele ingreep en er is een behoorlijke investering mee gemoeid.

Relatief eenvoudig

Meer geluk hebben de eigenaren van een installatie waarbij de leidingen in mantelbuizen in de vloer zijn gestort. Gelukkig zijn in het verleden veel installateurs zo verstandig geweest daarvoor te kiezen. ln dit geval zijn de kunststofslangen relatief eenvoudig te vervangen. En betrekkelijk snel, zo getuigt de werkwijze van een installatiebedrijf dat in Amsterdam aan het werk is voor een renovatieproject van een woningbouwbedrijf. Alle 219woningen in de woonblokken die onder handen worden genomen, krijgen een nieuwe hr ketel, verdelers, onderblokken, radiatorkranen en natuurlijk nieuwe, gegarandeerd diffusiedichte leidingen.'We voeren deze werkzaamheden bij voorkeur tegelijk uit met het vervangen van de ketels', vertelt de uitvoerder. 'De oude vrtw-ketels in deze woningen vervangen we allemaal door een moderne compacte Hr-ketel. Dit zijn modulerende ketels en de kans op storingen of comfortklachten zou erg groot zijn, wanneer we niet ook meteen de leidingen zouden vervangen. Voor deze en andere woningcorporaties heeft het installatiebedrijf al vele vergelijkbare projecten gerealiseerd. ln veel gevallen hebben de werkzaamheden plaats in een bewoonde situatie. Voor de verhuurder, maar zeker voor de bewoners zelf is het dan ook van belang dat het werk snel wordt uitgevoerd en niet te veel overlast met zich meebrengt. Met de werkwijze van het installatiebedrijf is de hinder minimaal. Een ploeg van drie monteurs slaagt erin om per dag in gemiddeld vier woningen de klus te klaren.

Draden trekken

De werkwijze van de monteurs is bijzonder efficiënt en laat zich vergelijken met het draden trekken door elektriciteitsleidingen. Bij het verdeelblok onder de ketel worden de oude leidingen doorgesneden. De monteur draait vervolgens één uiteinde van een speciaal voor dit doel ontwikkeld koppelstuk in de bestaande leiding. Het andere uiteinde draait hij in de nieuwe leiding. Bij de radiatoren worden de oude leidingen opgespoord. Vervolgens trekken de monteurs bij de radiator de oude slangen met beleid uit de mantelbuis. Terwijl de bestaande leiding uit de mantelbuis glijdt, verdwijnt de nieuwe diffusiedichte leiding die is vastgemaakt aan de bestaande leiding, bij de ketel in de mantelbuis. De oude leidingen hebben een diameter van 14 mmen een wanddikte van 2 mm, de nieuwe slangen zijn met een diameter van 12 mm, wat dunner, maar hebben ook een dunnere wanddikte (1,2 mm) zodat de binnendiameter dezelfde blijft. Vooral bij de kortere leidingen is het vrij eenvoudig de slangen te verwisselen. Lastiger wordt het wanneer de leidingen uit de muur moeten komen', vertelt de uitvoerder.'Dat is meestal het geval in de badkamers. Dan moet er wel de nodige kracht aan te pas komen om de slangen door de bochten te trekken. Een enkele keer wil de verbinding tussen de oude en nieuwe leiding wel eens losschieten. Maar wanneer de monteurs beheerst te werk gaan, hoeft dat niet te gebeuren. Aan de kwaliteit van de nieuwe cv leidingen hoeft niet te worden getwijfeld, benadrukt de installateur. Fabrikant Cabotherm garandeert een levensduur van tien jaar, maar die beperking heeft alles van doen met verzekeringstechnische voorwaarden. De praktijk heeft al bewezen dat de levensduur veel verder reikt. De montage van de leidingen maakt deel uit van een systeemgarantie, dus toepassing moet plaatshebben in combinatie met een gecertificeerd type verdeelblok, radiatorkranen en fittingen. En uiteraard zien we erop toe dat aan die voorwaarden wordt voldaan.

VERONTREINIGDE LEIDINGEN ZETTEN MODULERENDE KETEL OP VERKEERDE BEEN

Bij een modulerende cv-ketel is het van belang dat de cv leidingen een goede doorstroming hebben. Een modulerende verwarmingsregeling kan de branderhoogte van de ketel traploos op verschillende standen laten branden. Hierdoor wordt gezorgd voor een nauwkeurige temperatuurregeling en wordt de branderbelasting van de ketel precies aangepast aan de warmtebehoefte. Een modulerende regeling haalt zo meer rendement en een hoger comfortniveau. De ketel werkt met lagere temperaturen en de delta-T-regeling probeert het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur op 20 "C te houden. Wanneer zich vuil in het leidingstelsel heeft opgehoopt, schopt dit de regeling in de war. Want door het aanwezige vuil neemt de diameter in de leidingen af en wordt de weerstand die het water ondervindt groter. Hierdoor kan een modulerende ketel zijn warmte niet kwijt en deze gaat vervolgens met een lager vermogen lager draaien. De ketel gaat er vanuit dat de warmtevraag laag is, zoals dat ook het geval is wanneer de radiatorkranen zijn dichtgedraaid. De bewoner kan zijn kamerthermostaat nog zo hoog draaien, de ketel zal door de relatief hoge watertemperatuur niet reageren. <

Voor informatie, prijsopgave en uitvoering klik op Novatube.nl