Bedragen in guldens

LET OP: in de verschillende pakketten van algemene voorwaarden die UNETO-VNI ter beschikking stelt aan leden, zoals de ALIB '92 en de AVED e.d. staan soms nog bedragen in guldens genoemd. Voor de goede orde melden wij dat deze teksten destijds officieel zijn vastgesteld en gedeponeerd.


Wij, UNETO-VNI, kunnen dus niet zo maar wijziging aanbrengen in de teksten. In zoverre is er dus geen sprake van een fout in de huidige formulieren en zal ook een eventuele volgende herdruk van de formulieren een bedrag in guldens bevatten. Overigens geldt automatisch het corresponderende bedrag in euro’s.
 
Uiteraard nemen wij bij een komende herziening van voorwaarden de omzetting van het betreffende pakket algemene voorwaarden guldensbedragen naar eurobedragen mee.

bron: UNETO-VNI